རྫོང་ཁག་༣ ནང་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ མཐའ་བཅད་མེན་པའི་གྲུབ་འབྲས།

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་།

 

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། ༣༩༢

པ་སངས་འཕྲིན་ལས། ༦༢༢

ར་བྲག་དབང་ཕྱུག། ༢༠༡

བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། ༡༡༧༧

འཕྲིན་ལས། ༣༩

 

སྤུ་ན་ཁ།

བདེ་ཆེན་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ། ༡༥༦

བདེ་ཆེན་བཟང་མོ། ༢༦༧

ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག། ༢༡༥

ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ། ༧༠༦

རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག། ༣༢༦

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། ༦༦

བསོད་ནམས། ༡༦༦

བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས། ༢༢༧

 

མོང་སྒར།

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། ༢༠༡

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས། ༤༩༨

གནས་ཆུ། ༩༡༢

གནས་བརྟན། ༣༧༨

པདྨ་རྡོ་རྗེ། ༦༡༢

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། ༢༦༦

བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས། ༡,༠༡༢

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། ༧༦༠

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ༡༣༩

ཚེ་རིང་དབང་ཆེན། ༨༨༡

ཨྱོན་རྡོ་རྗེ། ༡༨༦

ཨྱོན་ཚེ་རིང་། ༡༦༢

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། ༣༩༢

About admin

Check Also

བདེ་ཆེན་གླིང་ལུ་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ།

༉ པདྨ་དགའ་ཚལ་ བདེ་ཆེན་གླིང་མཁོ་ལོམ་རི་དང་ དགོན་པ་འུང་སྤྱི་འོག་༢ ནང་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་ཉེན་དེ་ ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གླངམོ་ཆེ་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *