གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༉ གློག་རིག་ནང་ ལོ་ངོ་མཇུག་ཨིན་མི་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ སློབ་ཕྲུག་༤ གིས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ ལས་འགུལ་གྱི་ ཆ་ཤས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ དཔེ་དེབ་ལྷག་སའི་ ཁང་མིག་༢ ནང་ གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་ རྒྱུན་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གློག་ཤུགས་ཀེ་ཌབ་ལུ་༡༠ འབད་མི་ པི་བི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཁྱིམ་ཐོག་གུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མོང་སྒར་ལུ་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ།

༉ དུས་ཅི་ མོང་སྒར་ལུ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལས་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལས་རིམ་དེ་གི་འོག་ལུ་ རྫོང་ཁག་གི་ ས་གནས་ཁག་དག་པ་ཅིག་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མིའི་གྲས་ལས་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་ གཏོར་མ་གཞོང་སྤྱི་འོག་གི་ སོ་ནམ་པ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ས་གནས་གླི་ཏི་གཞོང་ཟེར་སར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *