རྫོང་ཁག་༣ ནང་ འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ མཐའ་བཅད་མེན་པའི་གྲུབ་འབྲས།

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་།

 

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། ༣༩༢

པ་སངས་འཕྲིན་ལས། ༦༢༢

ར་བྲག་དབང་ཕྱུག། ༢༠༡

བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། ༡༡༧༧

འཕྲིན་ལས། ༣༩

 

སྤུ་ན་ཁ།

བདེ་ཆེན་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ། ༡༥༦

བདེ་ཆེན་བཟང་མོ། ༢༦༧

ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག། ༢༡༥

ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ། ༧༠༦

རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག། ༣༢༦

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། ༦༦

བསོད་ནམས། ༡༦༦

བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས། ༢༢༧

 

མོང་སྒར།

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། ༢༠༡

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས། ༤༩༨

གནས་ཆུ། ༩༡༢

གནས་བརྟན། ༣༧༨

པདྨ་རྡོ་རྗེ། ༦༡༢

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། ༢༦༦

བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས། ༡,༠༡༢

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། ༧༦༠

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ༡༣༩

ཚེ་རིང་དབང་ཆེན། ༨༨༡

ཨྱོན་རྡོ་རྗེ། ༡༨༦

ཨྱོན་ཚེ་རིང་། ༡༦༢

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། ༣༩༢

About admin

Check Also

ཟྭོ་ཆག་གི་ ཟོང་ཆ་ཚུ་ ནད་ཡམས་སྐབས་ལུ་ བཙོང་མ་ཚུགས་པའི་གདོང་ལེན།

༉ ཨ་རྟག་འབད་བ་ཅིན་ ཟྭོ་ཆག་གི་ ཐགས་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ འོང་བབས་བཟོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ན་ཧིང་ལས་ཚུར་ ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་ ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་མ་བཏུབ་ལས་ ཐགས་འཐག་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ད་རེས་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀྲོང་གསར་ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་ སྦས་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *