ཇ་པཱན་ཨ་ཀི་ཤི་ནོའི་སྲསམོ་མ་ཀོ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕེབས་ཡོདཔ།

༉ ད་རེས་ ཇ་པཱན་ཨ་ཀི་ཤི་ནོའི་སྲསམོ་མ་ཀོ་དེ་ སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་ཐང་ནང་ཕེབས་ད་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་ ཨུཏྤལ་མ་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ ཨ་ཀི་ཤི་ནོའི་སྲསམོ་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡ ལས་༧ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༧ གྱི་རིང་ གཟིགས་སྐོར་ལུ་ བྱོན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མི་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་དང་ མི་རློབས་ཡར་འཕར་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་དགོཔ།

༉ འབྲུག་ལུ་ མི་རློབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འགན་ཁུར་ཕོག་ནི་མེན་པར་ ལས་ཁུངས་དང་ ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་ གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ག་ར་གིས་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་འབག་སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *